• Ubezpieczenie

    • UBEZPIECZNIE NNW

    • UWAGA RODZICE !!!

     Rada Rodziców zdecydowała

     o kontynuacji ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczniów

     w firmie COMPENSA TU S.A.

     Suma ubezpieczenia:   15 000 zł

     Składka:  39 zł

     Wpłaty na ubezpiecznie do 31.10.2020 r.
      

     Wpłat dokonujemy w sekretariacie szkoły w dniach:
     - poniedziałek w godzinach od 7.30 do 9.30
     - wtorek w godzinach od 14.00 do 15.30
     
      

     Warunki ubezpieczenia