• Ubezpieczenie

    • UBEZPIECZNIE NNW

    • UWAGA RODZICE !!!

     Rada Rodziców zdecydowała

     o kontynuacji ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczniów

     w firmie COMPENSA TU S.A.

     Suma ubezpieczenia:   15 000 zł

     Składka:  44 zł

     Wpłaty na ubezpiecznie do 31.10.2021 r.
      

     Wpłat dokonujemy  na formularzu https://szkola.compensa.pl
      
     Hasło do polisy- 936530
      
     
      

     Warunki ubezpieczenia