• Świetlica

    • Nauczyciele – wychowawcy w świetlicy szkolnej

     Gracjana Juszkiewicz
     magister wychowania fizycznego

     Krystyna Kalinowska
     magister pedagogiki

     Anna Pillar- Lisowska
     magister teologii

     Tomasz Terter
     licencjat wychowania fizycznego

     Izabela Zambrzycka
     licencjat filologii angielskiej


     Bogumiła Żochowska
     magister przyrody