• Rada Rodziców

    • Rada Rodziców

    •  

     Rada Rodziców 2021/2022 - 36 zł

     Wpłat dokonujemy w sekretariacie szkoły w dniach:
     - poniedziałek w godzinach od 7.30 do 9.30
     - wtorek w godzinach od 14.00 do 15.30

     lub na konto. 

     Numer konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku

      47 9334 0001 0000 0056 1628 0001

     Okres zbiernia składek trwać będzie cały rok szkolny

     (można wpłacać w  ratach)

     NIP 848-14-07-066