• Szkolna Liga Mistrzów kl. I-III

    • Szkolna Liga Mistrzów

     Cele konkursu

     • rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów w dziedzinie matematyki i ortografii;
     • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;
     • promocja uczniów zdolnych;
     • budzenie nawyku koleżeńskiego współzawodnictwa.

      

     Zasady konkursu

     1. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: klasy II, klasy III.
     2. Konkurs przebiega w sześciu etapach, w dwóch dziedzinach: ortografii i matematyki.
     3. Konkurs odbywać się będzie w formie pisemnej.
     4. Na wykonanie zadań konkursowych w każdym etapie przeznacza się nie dłużej niż 45 minut.
     5. Uczniowie za każdy etap otrzymują punkty. Wygrywa ten, kto, otrzyma największą łączną liczbę punktów ze wszystkich etapów.
     6. W skład komisji konkursowych wchodzą n-le klas I –III.
     7. Komisja konkursowa opracowuje  zadania konkursowe  i odpowiada za organizację i przebieg konkursu w danym etapie.
     8. Nazwiska  uczniów z najlepszymi lokatami po kolejnych etapach wraz  z punktacją będą umieszczane  na tablicy informacyjnej  (I piętro).

     Nagrody

     Zwycięzcy w kat. kl. II i III otrzymają:

     • tytuł : „Mistrza ortografii” lub  „Mistrza matematyki”;
     • nagrodę dyrektora szkoły;
     • uczniowie klas trzecich będą reprezentować szkołę
      w konkursach międzyszkolnych.

          

      

                                Opracowanie Koordynatorzy Ligi Mistrzów:

                                       Marzenna Brzozowska i Agata Dremo