• Stypendia

    • STYPENDIA

    • WYPŁATA STYPENDIÓW SOCJALNYCH 

     Rodzicom, którzy dostali decyzję o przyznaniu stypendium szkolnego (socjalnego) przypominamy, że jednorazowa wypłata pieniędzy będzie w księgowości w szkole w dniach 6-10 grudnia 2021 r. na podstawie: dowodu osobistego, decyzji wydanej przez Urząd Miasta i przedłożonych faktur, rachunków lub innych dowodów poniesionych wydatków. Daty faktur: - zakup podręczników i innych pomocy od czerwca 2021 r.; - internet od września 2021r.

     Wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce rodzice.

     Godziny wypłat:

     6.12.2021 (poniedziałek) - 11.00 - 14.00

     7.12.2021 (wtorek) - 9.00 - 14.00

     8.12.2021 (środa) - 9.00 - 14.00

     9.12.2021 (czwartek) - 9.00 - 14.00

     10.12.2021 (piątek) - 9.00 - 14.00

      

      

     STYPENDIUM SZKOLNE (SOCJALNE) 

     Termin składania wniosków od 1 września do 15 września 2021 roku.

     Wnioski będą dostępne od 23 sierpnia 2021 r. w Wydziale Edukacji UM Ełku – pokój 370 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku. 

      

      

     STYPENDIUM ZA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ I WYNIKI W NAUCE