• RODO

    • Rozporządzenie o Ochronie danych osobowych

     Informacja - plik do pobrania

     Szanowni Państwo,

     Mając na względzie dbałość o ochronę danych osobowych, a także rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , a w szczególności art. 13,

     uprzejmie informujemy co następuje:

     Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych, którym jest Szkoła Podstawowa nr 2  z siedzibą
     w Ełku, przy ul. H. i J. Małeckich 1, 19-300 Ełk, tel. 78 732 60 20, mail: 
     dyr_sp2@op.pl, ustanowił
     Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt znajduje się poniżej:

     Artur Dobkowski, mail: iod@rodo.elk.pl

     Dorota Szczawińska

      

     Klauzula - plik do pobrania

     Szanowni Państwo,

     Mając na względzie dbałość o ochronę danych osobowych, a także zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL),uprzejmie informujemy co następuje:

     Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku, ul. H. i J. Małeckich 1, 19-300 Ełk,

     Przedstawicielem Administratora jest Dorota Szczawińska, tel.: 87 732 60 20 mail: dyr_sp2@op.pl,

     Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL),

     Administrator Danych Osobowych ustanowił Artura Dobkowskiego Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt 
     z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem mailowym: iod@rodo.elk.pl

     Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,

     Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych,

     Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody,

     Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
     tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

     Dorota Szczawińska

      

      

     Klauzula informacyjna -  Інформаційне застереження-  RODO.

     Інформаційне положення щодо обробки персональних даних на підставі юридичних обов'язків, покладених на адміністратора. Відповідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (4.5.2016 L 119 / 38 Офіційний журнал Європейського Союзу EN) Повідомляє, що: Адміністратором персональних даних є: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "INKI", ul. H. i J. Małeckich 1 ,19-300 Ełk. Представником Адміністратора є директор школи. Зв'яжіться з адміністратором: Телефон: +87 732 60 20, електронна пошта: dyr_sp2@op.pl, особисто або письмово за адресою місця адміністратора. Персональні дані оброблятимуться на підставі ст. 6 сек. 1 літ. a, b, c загального регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також скасування Директиви 95/46/EC (4.5.2016 L 119/38 Офіційний журнал Європейського Союзу EN) Ми можемо передати ваші персональні дані: - уповноваженим особам - наші співробітники, які повинні мати доступ до даних для виконання своїх обов'язків, - обробникам, яким ми будемо доручати діяльність, що вимагає обробки даних, - інші одержувачі - наприклад, кур'єри, компанії з стягнення боргів та організації, які на підставі чинного законодавства можуть вимагати передачі даних. Адміністратор персональних даних має уповноваженого із захисту даних, призначеного на електронну пошту: iod@rodo.pl. До спеціаліста із захисту даних можна зв’язатися з усіх питань, що стосуються обробки персональних даних та реалізації прав, пов’язаних з обробкою даних. Ми оброблятимемо ваші персональні дані під час виконання договору/угоди, під час якого ви можете подати скаргу чи позов, і під час якого ми зобов’язані обробляти дані на підставі закону та законних інтересів Адміністратора. Кожен, чиї дані обробляються, має право: вимагати від адміністратора доступу до персональних даних, право виправляти їх, видалити або обмежити обробку, а також право відкликати згоду. Будь-яка особа, чиї дані обробляються, має право подати скаргу до наглядового органу, який займається захистом персональних даних у державі- вашого постійного місця проживання, місця роботи або місця ймовірного порушення. Офіс Президента Управління захисту персональних даних (PUODO), вул. Ставкі 2, 00-193 Варшава.