• Nauczyciele

    • Dyrektor szkoły - mgr Dorota Szczawińska 

     Wicedyrektor  - mgr Małgorzata Juszkiewicz 

     Wicedyrektor - mgr Beata Marchel 

      

     edukacja przedszkolna -Katarzyna Brzostek-Hanulak, Ewa Kamila Różyńska 

     edukacja wczesnoszkolna -  Marzenna Brzozowska, Agata Dremo, Renata Homolka, Wiesława Jurewicz, Karolina Karaś, Justyna Kończyk, Lilianna Łubian - Podgórna,  Barbara Matczak,  Elżbieta Romanowicz, Ewa Samsel, Maria Seniuta, Jolanta Sidorek, Hanna Szyszło, Anna Trochimko, Elżbieta Żarska

     język polski - Elżbieta Adeszko, Barbara Andruszkiewicz, Anna Dąbrowska, Wiesława Koniecka, Lidia Mieczkowska- Starzomska, Maria Namiotkiewicz, Krzysztof Romanowicz, Honorata Sadowska, 

     język angielski - Katarzyna Brudnicka, Jolanta Chrzanowska, Anna Filipkowska, Elżbieta Januszewicz,  Małgorzata Klimko, Marcin Lewczuk, Piotr Penkiewicz, Katarzyna Zawistowska

     język niemiecki - Dorota Wróblewska, Elżbieta Kuligowska 

     historia - Mariola Kondracka, Anna Śniosek, Danuta Turek 

     wiedza o społeczeństwie  Mariola Kondracka, Danuta Turek

     matematyka - Elżbieta Kłoczko, Justyna Kozicka, Andrzej Kuczyński, Aneta Kulesza, Elżbieta Kwiatkowska, Anna Milewska, Edyta Zembrowska, 

     fizyka - Katarzyna Choruży 

     chemia - Teresa Roszkowska 

     geografia - Wioletta Paczkowska, Iwona Pudlis 

     przyroda -  Helena Brzozowska - Cieśluk, Bogumiła Żochowska 

     biologia Helena Brzozowska - Cieśluk, Joanna Sobotkiewicz

     muzyka - Ewa Kukuć, 

     plastyka - Ewa Awramik, Beata Marchel

     edukacja dla bezpieczeństwa - Kamila Banachowska 

     informatyka - Edyta Ezeama, Anna Koc, Krzysztof Maksymowicz, Tomasz Przekop 

     technika - Krzysztof Maksymowicz, Tomaz Przekop 

     doradztwo  zawodowe - Marta Zyskowska 

     wychowanie fizyczne - Marzena Czajkowska, Urszula Danisz, Piotr Górski, Anna Karwacka, Janusz Lisowski, Urszula Paszkowska, Sławomir Skorupa, Małgorzata Urbanowicz, Paweł Żabiński 

     wychowanie fizyczne - taniec - Danuta Niemczynowicz - Przekop 

     religia - Halina Gątowska, Bartłomiej Polok, Małgorzata Szymanowska, Hanna Tyszkiewicz, Katarzyna Ziarko, Dariusz Zuber 

     wdż  - Cezary Mikiewicz

     świetlica - Gracjana Juszkiewicz, Krystyna Kalinowska, Anna Pillar - Lisowska, Tomasz Tertel, Izabela Zambrzycka, Bogumiła Żochowska 

     logopeda - Agnieszka Węgłowska 

     pedagog - Anna Kasprzak, Dorota Szczawińska, Marta Zyskowska 

     pedagog specjalny - Elżbieta Brzęk, Jowita Wiśniewska 

     terapeuta  - Marzanna Doliwa 

     biblioteka - Dorota Duroł, Marzanna Rentzsch

     nauczyciel współorganizujący proces kształcenia -  Magda Borawska, Agnieszka Ciechanowska, Sylwia Dwojakowska, Karol Kwiatkowski, Natalia Łukaszewicz, Grażyna Piela, Dorota Płońska, Anna Raczykowska, Izabela Ratkiewicz, Alina Zabłocka 

      

      

     Wychowawcy

     Rok Szkolny 2020/2021

     Oa - Ewa Różyńska 

     Ob -Katarzyna Brzostek - Hanulak

      

     1a - Jolanta Sidorek 

     1b - Hanna Szyszło 

     1c - Elżbieta Żarska 

     1d - Anna Trochimko / Natalia Łukaszewicz 

      

     2a - Lilianna Łubian - Podgórna

     2b - Ewa Samsel

     2c - Karolina Karaś/ Dorota Płońska 

     2d - Renata Homolka

     2e - Justyna Kończyk 

      

     3a - Marzenna Brzozowska/ Magda Borawska 

     3b - Agata Dremo

     3c - Barbara Matczak/ Anna Raczykowska 

     3d - Elżbieta Romanowicz

     3e - Wiesława Jurewicz

      

     4a - Ewa Kukuć / Grażyna Piela 

     4b - Urszula Paszkowska 

     4c - Anna Milewska 

     4d - Piotr Penkiewicz 

     4e - Mariola Kondracka / Karol Kwiatkowski 

      

     5a - Sylwia Dwojakowska 

     5b - Maria Namiotkiewicz 

     5c - Anna Dąbrowska 

      

      

     6a - Edyta Zembrowska /Agnieszka Ciechanowska 

     6b - Małgorzata Urbanowicz 

     6c - Joanna Sobotkiewicz 

     6d - Honorata Sadowska 

     6e - Małgorzata Klimko 

     6f -  Anna Koc 

      

     7a - Wiesława Koniecka/ Izabela Ratkiewicz 

     7b - Lidia Mieczkowska - Starzomska 

     7c - Marzena Czajkowska

     7d - Andrzej Kuczyński

     7e - Elżbieta Adeszko

     7f -  Anna Śniosek

      

     8a - Justyna Kozicka /Alina Zabłocka 

     8b - Katarzyna Zawistowska 

     8c - Aneta Kulesza 

     8d - Katarzyna Brudnicka 

     8e - Helena Brzozowska Cieśluk