• Nauczyciele

    • Dyrektor szkoły - mgr Dorota Szczawińska 

     Wicedyrektor  - mgr Małgorzata Juszkiewicz 

     Wicedyrektor - mgr Beata Marchel 

      

     edukacja przedszkolna - Ewa Kamila Różyńska 

     edukacja wczesnoszkolna - Agata Dremo, Renata Homolka, Karolina Karaś, Justyna Kończyk, Lilianna Łubian - Podgórna,  Barbara Matczak,  Dorota Płońska, Elżbieta Romanowicz, Ewa Samsel, Maria Seniuta, Jolanta Sidorek, Hanna Szyszło, Anna Trochimko, Elżbieta Żarska

     język polski - Elżbieta Adeszko, Barbara Andruszkiewicz, Anna Dąbrowska, Wiesława Koniecka, Lidia Mieczkowska- Starzomska, Maria Namiotkiewicz, Honorata Sadowska, 

     język angielski - Katarzyna Brudnicka, Elżbieta Januszewicz, Marcin Lewczuk, Paulina Olizarowicz, Cezary Radaszkiewicz, Bogdan Wiśniewski, Katarzyna Zawistowska

     język niemiecki - Dorota Wróblewska, Marzanna Wyrwas 

     historia - Mariola Kondracka, Anna Śniosek, Danuta Turek 

     wiedza o społeczeństwie  Mariola Kondracka, Danuta Turek

     matematyka - Elżbieta Kłoczko, Justyna Kozicka, Andrzej Kuczyński, Aneta Kulesza, Anna Milewska, Edyta Zembrowska, 

     fizyka - Katarzyna Choruży 

     chemia - Teresa Roszkowska 

     geografia - Wioletta Paczkowska, Iwona Pudlis 

     przyroda -  Helena Brzozowska - Cieśluk, Bogumiła Żochowska 

     biologia Helena Brzozowska - Cieśluk, Joanna Sobotkiewicz

     muzyka - Ewa Kukuć, 

     plastyka - Ewa Awramik, Beata Marchel

     edukacja dla bezpieczeństwa - Kamila Banachowska 

     informatyka - Edyta Ezeama, Anna Koc, Krzysztof Maksymowicz, Tomasz Przekop 

     technika - Krzysztof Maksymowicz, Tomaz Przekop 

     doradztwo  zawodowe - Marta Zyskowska 

     wychowanie fizyczne - Marzena Czajkowska, Urszula Danisz, Piotr Górski, Anna Karwacka, Janusz Lisowski, Urszula Paszkowska, Sławomir Skorupa, Małgorzata Urbanowicz, Paweł Żabiński 

     wychowanie fizyczne - taniec - Danuta Niemczynowicz - Przekop 

     religia - Halina Gątowska, Marcin Pysz, Małgorzata Szymanowska, Hanna Tyszkiewicz, Katarzyna Ziarko, Dariusz Zuber 

     wdż  - Edyta Ezeama, Wioletta Paczkowska 

     świetlica - Katarzyna Brzostek - Hanulak, Piotr Górski, Gracjana Juszkiewicz, Anna Pillar - Lisowska,  Witold Rogowski, Sławomir Skorupa, Katarzyna Zajkowska, Paweł Żabiński 

     logopeda - Cyprian Malinowski, Agnieszka Węgłowska 

     pedagog - Anna Kasprzak, Dorota Szczawińska, Marta Zyskowska 

     tyflologopeda - Ewelina Surynt 

     terapeuta  - Marzena Doliwa 

     biblioteka - Dorota Duroł, Marzanna Rentzsch

     nauczyciel współorganizujący proces kształcenia -  Magda Borawska, Elżbieta Brzęk, Agnieszka Ciechanowska, Sylwia Dwojakowska, Natalia Łukaszewicz, Grażyna Piela, Anna Raczykowska, Izabela Ratkiewicz, Jowita Wiśniewska, Alina Zabłocka