• Zajęcia wspomagające

    • Zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII

    • Szanowni Rodzice.

     Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021r., dyrektor szkoły informuje o planowanej realizacji dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów klas IV-VIII w roku szkolnym 2021/2022.

     Dla każdego oddziału przewidziano realizację 12 godzin (1 godzina tygodniowo) zająć w okresie od 02.09.2021r. do 22.12.2021r.

     Zaplanowano zajęcia z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, które zgodnie z potrzebami uczniów danej klasy będą realizowane już od drugiego tygodnia nauki, czyli od 6 września br.

     Celem zajęć wspomagających jest uzupełnienia braków i utrwalenia wiadomości w związku z nauczaniem zdalnym z wybranych przedmiotów obowiązkowo realizowanych w szkole.

     W związku z powyższym prosimy Państwa Rodziców o wypełnienie
     i dostarczenie do szkoły Deklaracji, które uczniowie otrzymali na spotkaniach z wychowawcami.