• Podstawa utworzenia i działania

          Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku została założona na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 20.01.1960r. wydanego przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego w Białymstoku. Uchwałą Nr VI/52/99 Rady Miasta Ełk z dnia 12.03.1999r. została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową. Rada Miasta   Ełku w dniu 27.06.2017r uchwałą NR XXXIII.334.17 przekształciła dotychczasową sześcioletnią Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku w ośmioletnią szkołę podstawową. Na podstawie Uchwały NR XLVII.463.18 Rada Miasta Ełku w dniu 26 czerwca 2018 r. zmieniła imię szkoły z „I Dywizji Tadeusza Kościuszki” na „Danuty Siedzikówny "Inki" ”.